Trong lễ ra mắt ngày 10/5, Bkav thu hút chú ý khi nói Bphone B86 có thể dùng hai eSim rời với khả năng hỗ trợ tổng cộng 16 số điện thoại.

iPhone 7 Plus mất dần vị trí dẫn đầu tại Việt Nam và đang bị thay thế bởi các mẫu iPhone mới giá cao hơn, như iPhone 11, iPhone 8 Plus.

CEO BKAV phân tích hiệu năng chip xử lý Snapdragon 6xx trang bị trên Bphone B86 mới ra mắt.

Khi Bphone B86 được công bố, nhiều người đã đưa ra các dự đoán về ý nghĩa của tên gọi này.

Các thành viên của hội đồng độc lập này có thể đảo ngược mọi quyết định của Facebook cũng như CEO Mark Zuckerberg.